שתית 38 / פינוי בינוי – תהליך מימוש

תהליך למימוש הפרויקט

01

סיור בבניין

ובדיקתו ע”י קונסטרקטור, תוך כדי בחינה של אלטרנטיבות ביצוע.

02

בדיקת היתכנות

ביצוע ראשונית וכלכלית

03

מפגש היכרות

עם נציגות ועד הבית, הסבר והצגת הפרויקט.

04

החתמת הדיירים

על טופס הצהרת כונות

05

הכנת אלטרנטיבה

תכנונית ע”י אדריכל

06

הקמת צוות יועצים

הכוללים: אדריכל, קונסטרקטור, נוף ופיתוח, חשמל, אנסטלציה, חניה, יועצים משפטיים ומעצב.

07

החתמת בעלי הדירות

על הסכם לביצוע הפרויקט

08

הכנת תוכניות סופיות

בשיתוף נציגות הדיירים

09

הגשת תוכניות לוועדה

וקידום הפרויקט ברשויות השונות עד לקבלת היתר בנייה.

10

ביצוע הפרויקט

מתחיל מיד עם קבלת ההיתר ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו.

11

מסירת דירות וקבלת מפתח

*5750